VI UDLEJER ERHVERVSLEJEMÅL

JRH Ejendomme er en det af Group JRH. Vores objektiv er udlejning af erhvervsejendomme, men vi gør meget for, at de lejer vi har oplever god synergisammensætning, hinanden imellem. Vi holder meget af dynamikker og tror på, at et godt flow er vigtigt for alle virksomheder.

JRH Ejendomme

JRH Ejendomme blev grundlagt af Susan og Claus Andersen i 2007. Ved etablering hed selskabet Rod & Brandt Invest. I 2015 ændrede ejerforholdet sig til, at den nu var ejet af Jesper Hansen, hvor selskabets navn blev ændret til JRH Ejendomme. Formålet med driften var at forsyne nært beslægtede selskaber, med ejendomme og arealer. Det har sidenhen ændret sig til, at der nu også er lejere uden for koncernen. Således forsyner JRH Ejendomme i 2023 over 15 virksomheder, med arealer af forskellig art.

Bodalen Ans

Fra 2015 og frem har JRH Ejendomme disponeret over en ejendom, på Tyttebærvej i Ans. I 2021 indkøbte JRH Ejendomme en opført ejendom, på Bodalen i Ans, med henblik på etablering af 8200 m² værksted. I efteråret 2021 blev administrationsbygningen renoveret. I foråret 2022 blev der foretaget bundopbygning af udenomsarealer. Det forventes den nye domicil står klar i efteråret 2023, hvorfra koncernen kan byde sine forretningsforbindelser velkomne.

JRH Invest

JRH Invest blev grundlagt i 2010 af Jesper Hansen. Driften baserede sig udelukkende på reparation af lastvogne og påhængsvogne, men i 2012 flyttedes værkstedsdriften til et nyt selskab, hvorfra JRH Invest nu udelukkende beskæftigede sig med udlejning af parcelhuse. I 2018 åbnede JRH Invest for eksternt bogholderi. I 2021 blev der ansat en IT programmør, hvorfra der nu kunne tilbydes hjemmesider og andre IT opgaver. I 2022 blev der lanceret et ny program for fleksmedarbejdere, også kaldet Fleksibilitet.

JH Diesel

JH Diesel blev grundlagt af Jesper Hansen. Værkstedsdriften blev etableret på Tyttebærvej i Ans, hvor der i foråret 2010 blev brugt nogle måneder til ombygning af lokalerne. Samme efterår blev der ansat 2 medarbejdere, hvorfra der således var 3 ansatte. Som årene er gået, er forretningen vokset støt og roligt og beskæftiger således 15 medarbejdere. JH Diesel beskæftiger sig med alt indenfor den tunge sektor, med både reparation, servicering, opbygning, udlejning og salg, af påhængsvogne og lastvogne.

Proces

For effektiv og hurtig ordrehåndtering arbejder vi med princip om rækkefølge.

Henvendelse

Ved en henvendelse, vil du mærke vi tager hånd om den med det samme.

Planlægning

Vi planlægger din opgave - med eller uden dig, afhængig dine ønsker.

Udførelse

Vi udfører opgaven eller handlen, og sørger for relevant dokumentation herom.

Levering

Du modtager vores ydelse til aftalt tid, med effektiv afslutning og fakturering.